Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Virtualizace a datová centra

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-VDC.21 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jiří Kašpar
Přednášející:
Jiří Kašpar
Cvičící:
Jiří Kašpar
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Cílem předmětu je představit technologické základy cloudových systémů. Předmět ukazuje techniky a principy, které se používají při návrhu a realizaci infrastruktury datových center, jako jsou různé typy virtualizace a uplatnění vysoké dostupnosti pro servery, datová úložiště i softwarové vrstvy. Předmět systematicky vede technologiemi datových center od privátních až po veřejné a hybridní cloudy. Student se seznámí se současnými trendy v architektuře IT infrastruktury a naučí se je konfigurovat pro klasické i cloudové aplikace. Po absolvování předmětu bude schopen navrhovat, ověřovat a provozovat komplexní infrastrukturu pro moderní aplikace s ohledem na jejich škálovatelnost, zabezpečení proti přetížení, výpadkům a ztrátám dat.

Požadavky:

Základní uživatelské znalosti z operačních systémů a počítačové architektury.

Osnova přednášek:

1. Architektury a technologie datových center - servery, datová úložiště, propojovací sítě.

2. Architektury a technologie datových center - bezpečnost, dohled, vzdálená správa, sledování zátěže.

3. Principy virtualizace, klastry, škálování výkonu, vlivy na spolehlivost.

4. Hypervizory, virtualizace periferií a sítí.

5. Emulace ISA, virtualizace operačního systému.

6. Základní technologie datových úložišť (data storage).

7. Protokoly pro datová úložiště.

8. Architektury datových úložišť.

9. Síťové technologie datových úložišť.

10. Principy vysoké dostupnosti výpočetního systému.

11. Distribuovaná datová úložiště a systémy souborů.

12. Základní cloudové architektury a služby.

13. Orchestrace a správa infrastruktury.

Osnova cvičení:

1. Datová úložiště: konfigurace storage.

2. Virtualizace: kontejnery. Zadání projektu.

3. Datová úložiště: pokročilé metody distribuce a zabezpečení dat. Konzultace k zadání projektu.

4. Datová úložiště: SAN a datové toky.

5. Virtualizace: VirtualBox, VMware Player.

6. 1. kontrola řešení projektu, konzultace.

7. Virtualizace: Hyper-V.

8. Virtualizace: KVM a XEN.

9. 2. kontrola řešení projektu, konzultace.

10. Virtualizace: emulace ISA.

11. Virtualizace: emulace OS.

12. Prezentace výsledků projektu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Li X.-E. : Advanced Design and Implementation of Virtual Machines. CRC Press, 2016. ISBN 978-1466582606.

2. Lowe S.D., Davis D.M., Green J. : Building a Modern Data Center: Principles and Strategies of Design. ActualTech Media, 2016. ISBN B01ANYBGC8.

3. Portnoy M. : Virtualization Essentials (2nd Edition). Cybex, 2016. ISBN 978-1119267720.

4. Khan S.U., Zomaya A.Y. : Handbook on Data Centers. Springer, 2015. ISBN 978-1-4939-2092-1.

5. Geng H. : Data Center Handbook. John Wiley & Sons, 2014. ISBN 978-1118436639.

Poznámka:
Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-VDC/
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:347
Kašpar J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
NBFIT učebna
Út
místnost T9:345
Kašpar J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT BOU ucebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6617706.html