Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Vybrané partie z počítačových sítí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-VPS.21 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Mohamed Bettaz (gar.)
Cvičící:
Mohamed Bettaz (gar.), Alexandru Moucha
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Obsah předmětu navazuje na BI-PSI, povinný programu, a významnou měrou prohlubuje předchozí nabyté znalosti. Studenti se detailně seznámí s principy, protokoly a technologiemi používanými v moderních počítačových sítích od lokálních až po Internet se zaměřením na přepínání, směrování, bezpečnost a virtualizace. V předmětu bude kladen důraz i na praktické procvičení znalostí na reálných zařízeních a osvojení si vybraných postupů pro správu lokálních i středně velkých sítí z hlediska funkčnosti, výkonu i bezpečnosti.

Požadavky:

Znalost počítačových sítí na úrovni předmětu BI-PSI.21.

Osnova přednášek:

1. Principy konstrukce virtuálních lokálních sítí (VLAN).

2. Pokročilé konfigurace a automatická správa virtuálních lokálních sítí.

3. Síťové mosty a Spanning Tree protokoly.

4. Techniky zvyšování propustnosti a dostupnosti počítačové sítě.

5. Pokročilé statické směrování, směrování pomocí více směrovacích tabulek.

6. Vnitřní dynamické směrování, protokoly RIP, OSPF, EIGRP.

7. Vnější dynamické směrování, protokol BGP.

8. Multicastový provoz, princip, směrování, protokoly IGMP a PIM-SM.

9. Bezpečnostní politiky, monitorování provozu počítačové sítě.

10. Kvalita síťových služeb, řízení síťových toků.

11. Vícevrstvé síťové architektury.

12. Úvod do softwarově definovaných sítí (SDN).

13. Shrnutí principů moderních počítačových sítí.

Osnova cvičení:

1. Virtuální sítě, spojování kanálů, protokoly STP, RSTP, MST.

2. Makrosegmentace na linkové vrstvě.

3. Základy protokolů pro efektivní přepínání rámců na linkové vrstvě.

4. Pokročilé rysy protokolů pro efektivní přepínání rámců na linkové vrstvě.

5. Směrovací protokoly pro vnitřní směrování (RIP, OSPF, EIGRP).

6. Distribuce cest, základy směrování.

7. Směrování mezi virtuálními lokálními sítěmi.

8. Směrování mezi virtuáními sítěmi bez směrovačů, virtuální přepínací rozhraní.

9. Směrovací protokoly pro vnější směrování (BGP).

10. Segmentace autonomních systémů. Konfederace a komunita.

11. Virtuální směrování a přeposílání dat. Makrosegmentace na úrovní síťové vrstvy.

12. Virtuální směrování a přeposílání dat prostřednictvím soukromých kanálů.

Cíle studia:

Obsah předmětu navazuje na BI-PSI, povinný programu, a významnou měrou prohlubuje předchozí nabyté znalosti. Studenti se detailně seznámí s principy, protokoly a technologiemi používanými v moderních počítačových sítích od lokálních až po Internet se zaměřením na přepínání, směrování, bezpečnost a virtualizace. V předmětu bude kladen důraz i na praktické procvičení znalostí na reálných zařízeních a osvojení si vybraných postupů pro správu lokálních i středně velkých sítí z hlediska funkčnosti, výkonu i bezpečnosti.

Studijní materiály:

1. Peterson L. L., Davie B. S. : Computer Networks: A Systems Approach (6th Edition). Morgan Kaufmann, 2020. ISBN 978-0-12-818200-0.

2. Tanenbaum A.S., Feamster N., Wetherall D.J. : Computer Networks (6th Edition). Pearson, 2021. ISBN 97801355407981.

3. White R., Banks E. : Computer Networking Problems and Solutions: An innovative approach to building resilient, modern networks. Addison-Wesley, 2017. ISBN 1587145049.

4. McNab C. : Network Security Assessment: Know Your Network (3rd Edition). O’Reilly Media, 2016. ISBN 149191095X.

5. Ross K.W., Kurose J.F. : Computer Networking: A Top-Down Approach (6th Edition). Pearson, 2017. ISBN 978-0-13-285620-1.

Poznámka:

Chybí webová strana předmětu

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T9:302
Bettaz M.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:344
Moucha A.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT síťová učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6576406.html