Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Electronics and Communications - Communication Networks and Internet

Studijní program: Electronics and Communications Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Specialization Communication Networks and Internet - Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2018_MEKEP5 Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 78 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 13 předmětů
78
2018_MEKEDIP Diplomová práce - Diploma Thesis V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
25
Minimální počet kreditů 103
Povinně volitelné předměty
2018_MEKEPV5 Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 12)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
2018_MEKEVOL Elective subjects
0
2018_MEKEH Humanities subjects
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 109
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 11
Celkový počet kreditů 120
Compulsory subjects of the programme [2018_MEKEP5]

Specializace komunikační sítě a Internet

Compulsory subjects of the programme [2018_MEKEPV5]

Specializace komunikační sítě a Internet

Elective subjects [2018_MEKEVOL]

~Student can choose arbitrary subject of themagister's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, EK - Electronics and Communications, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics, OES - Open Electronics Systems) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee.You can find a selection of optional courses organized by the departments on the web site http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html

Platnost dat k 3. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018973.html