Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Studijní plán Electronics and Communications - Mobile Communications

Studijní program: Electronics and Communications Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Specialization Mobile Communications - Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2018_MEKEP6 Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 54 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
54
2018_MEKEDIP Diplomová práce - Diploma Thesis V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
25
Minimální počet kreditů 79
Povinně volitelné předměty
2018_MEKEPV6 Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Volitelné předměty
2018_MEKEVOL Elective subjects
0
2018_MEKEH Humanities subjects
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 109
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 11
Celkový počet kreditů 120
Compulsory subjects of the programme [2018_MEKEP6]

Specializace mobilní komunikace

Compulsory subjects of the programme [2018_MEKEPV6]

Specializace mobilní komunikace

Elective subjects [2018_MEKEVOL]

~Student can choose arbitrary subject of themagister's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, EK - Electronics and Communications, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics, OES - Open Electronics Systems) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee.You can find a selection of optional courses organized by the departments on the web site http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html

Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018974.html