Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Autonomous Robotics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE3M33ARO Z,ZK 7 3P+2L anglicky
Korekvizita:
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Intelligent robotics (AE3M33IRO)
Inteligentní robotika (A3M33IRO)
Autonomní robotika (BE3M33ARO1)
Autonomní robotika (B3M33ARO)
Předmět je náhradou za:
Intelligent robotics (AE3M33IRO)
Inteligentní robotika (A3M33IRO)
Autonomní robotika (B3M33ARO)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Předmět Autonomní Robotika naučí pricipům potřebným k vývoji algoritmů pro inteligentní mobilní roboty jako jsou například algoritmy pro:

(1) Mapování a lokalizaci (SLAM) a kalibraci sensorů (např. lidaru či kamery).

(2) Plánová í cesty v existující mapě, či planování explorace v částečně neznámé mapě.

Očekává se, že studenti mají pracovní znalost matematické analýzy, optimalizace, linearní algebry, pravděpodobnostní teorie, statistiky, programování v pythonu a algoritmů strojového učení.

Požadavky:

Students are assumed have a working knowledge of mathematical analysis, linear algebra, mathematical optimization, probability theory, and statistics. In addition, basic programming skills in python are expected.

Osnova přednášek:

https://cw.fel.cvut.cz/b212/courses/aro/lectures/start

Osnova cvičení:

https://cw.fel.cvut.cz/b212/courses/aro/tutorials/start

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Goodfellow et al. Deep Learning, 2016 http://www.deeplearningbook.org

[2] Hartley, Zisserman Multipleview Geometry, 2004, https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/hzbook

[3] Steven M. LaValle. Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006. (volně na internetu, http://planning.cs.uiuc.edu/)

[4] B. Siciliano, O. Khatib (editoři). Handbook of Robotics, Springer-Verlag, Berlin 2008.

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/aro
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4681906.html