Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Intelligent robotics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE3M33IRO Z,ZK 7 3P+2C anglicky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Inteligentní robotika (A3M33IRO)
Autonomous Robotics (BE3M33ARO)
Autonomní robotika (B3M33ARO)
Předmět je náhradou za:
Inteligentní robotika (A3M33IRO)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

The subject teaches principles allowing to build robots perceiving surrounding world and activities in it including the abilities to modify it. Various architectures of robots with cognitive abilities and their realizations will be studied. Students will experiment with robots in practical assignments. Studied material is applicable more widely while building intelligent machines.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AE3M33IRO

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Robots able to perceive surrounding world. Architectures.

2. Subsumption architectures. Behaviour-based robots.

3. Sensorimotoric coordination.

4. Cognitive robot and its subsystems. Feedback loops.

5. Planning in robotics. Discrete planning formalism.

6. Configuration space (C-space).

7. Planning as sampling of C-space. Planning under constraints.

8. Robotic hand. Humanoid robots.

9. Modules allowing surrounding world perception.

10. Computer vision (survey, can be studied in other subjects).

11. Tactile information and its processing.

12. Utilizing sounds in robotics.

13. Fusing uncertain information in robotics.

14. Embedded cognitive robotics.

Osnova cvičení:

1. Introduction to the laboratory. Homework 1 assignment.

2. Consultations, work with robots.

3. Consultations, work with robots.

4. Consultations, work with robots.

Homework 1 handover.

5. Planning tools. Homework 2 assignment.

6. Experiments with planning tasks.

7. Consultations, work with robots.

8. Written test. Consultations, work with robots.

9. Consultations, work with robots. Homework 2 handover.

10. Experiments with sensors for perception. Homework 3 assignment.

11. Consultations, work with robots.

12. Consultations, work with robots.

13. Consultations, work with robots. Homework 3 handover.

14. Written test 2. Credit.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Steven M. LaValle. Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006, 842 s.

2. R. Pfeifer, C. Scheie. Understanding Intelligence, MIT Press, 2002.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6c

Další informace:
http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/ae3m33iro/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12816004.html