Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Inteligentní robotika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A3M33IRO Z,ZK 7 3P+2L česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Intelligent robotics (AE3M33IRO)
Autonomous Robotics (BE3M33ARO)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Předmět naučí principům umožňující vytvářet roboty schopné vnímat okolní svět, plánovat aktivitu robotů v něm včetně možnosti svět aktivně ovlivňovat. Budou studovány různé architektury robotů s kognitivními schopnostmi a jejich technické realizace. Studenti ve cvičeních budou s kognitivními roboty prakticky experimentovat. Studovaná látka má širší použitelnost při návrhu a stavbě inteligentních strojů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A3M33IRO

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Robotika a její historické a společenské zakotvení.Teoretická, experimentální a průmyslová robotika.

2. Kinematika robotů.

3. Kinematika robotů (dokončení). Dynamika robotů. Statika robotů.

4. Různé roboty, jejich konstrukce, senzory, výkonné členy.

5. Architektury inteligentních robotů. Zpětné vazby a jejich využití.

6. Inerciální senzory, GPS, odometrie.

7. Další senzory (smysly) pro inteligentní robotiku.

8. Servo s viděním ve smyčce.

9. Reprezentace okolního světa robotu.

10. Plánování v robotice. Formalismus diskrétního plánování.

11. Plánování jako vzorkování v konfiguračním prostoru (C-prostor). Plánování za omezení.

12. Lokalizace a mapování.

13. Humanoidní roboty.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s laboratorním vybavením. Zadání 1. samostatné úlohy.

2. Konzultace, samostatná práce s roboty.

3. Konzultace, samostatná práce s roboty.

4. Konzultace, samostatná práce s roboty. Odevzdání 1. samostatné úlohy.

5. Nástroje pro plánování. Zadání 2. samostatné úlohy.

6. Procvičení úloh z plánování.

7. Konzultace, samostatná práce s roboty.

8. Písemný test 1. Konzultace, samostatná práce s roboty.

9. Konzultace, samostatná práce s roboty. Odevzdání 2. samostatné úlohy.

10. Experimenty se senzory pro vnímání. Zadání 3. samostatné úlohy.

11. Konzultace, samostatná práce s roboty.

12. Konzultace, samostatná práce s roboty.

13. Konzultace, samostatná práce s roboty. Odevzdání 3. samostatné úlohy.

14. Písemný test 2. Rezerva. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Steven M. LaValle. Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006, 842 s.

2. R. Pfeifer, C. Scheie. Understanding Intelligence, MIT Press, 2002.

3. B. Siciliano, O. Khatib (editoři): Handbook of Robotics, Springer-Verlag, Berlin 2008.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6c

URL: http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a3m33iro/start

Další informace:
http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a3m33iro/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12546904.html