Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Dokumentace, prezentace, rétorika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-DPR KZ 4 5ZP česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Projekt, prezentace a rétorika (BIK-PPR)
Předmět je náhradou za:
Projekt, prezentace a rétorika (BIK-PPR)
Garant předmětu:
Dana Vynikarová
Přednášející:
Ondřej Guth, Dana Vynikarová
Cvičící:
Dana Vynikarová
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je zaměřen na základy tvorby elektronické dokumentace s důrazem na tvorbu technických zpráv většího rozsahu, typicky závěrečných vysokoškolských prací. Studenti se naučí tvořit text technické zprávy v systému LaTeX, zpracovávat elektronickou prezentaci prostřednictvím modulu systému LaTeX Beamer a prakticky si vyzkouší vystupování a prezentování před spolužáky a vedoucím učitelem.

Předmět je určen především pro ty studenty, kteří mají zvolené téma bakalářské práce nebo si jej v rámci prvních 14ti dní výuky zvolí. V rámci cvičení předmětu se předpokládá aktivní přístup při tvorbě jednotlivých částí bakalářské práce.

Požadavky:

Předmět BIK-DPR je úzce navázán na bakalářskou práci. Podmínkou zápisu předmětu je zvolené téma bakalářské práce. Vybrané semináře budou věnovány tvorbě jednotlivých částí bakalářské práce. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu - zaměření předmětu, náplň přednášek a cvičení, podmínky udělení zápočtu, návaznost předmětu BI-PPR na bakalářskou práci

2. Bakalářská práce - struktura a formální úprava bakalářské práce, úvod a cíl, literární rešerše versus praktická část práce

3. Sazba v systému LaTeX, šablona bakalářské práce FIT ČVUT

4. Úvod do typografie

5. Abstrakt a klíčová slova bakalářské práce

5. Citační etika, bibliografické citace dokumentů dle ČSN ISO 690

6. Zásady prezentování

7. Prezentování zápočtového projektu

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu - zaměření předmětu, náplň přednášek a cvičení, podmínky udělení zápočtu, návaznost předmětu BI-PPR na bakalářskou práci

2. Bakalářská práce - struktura a formální úprava bakalářské práce, úvod a cíl, literární rešerše versus praktická část práce

3. Sazba v systému LaTeX, šablona bakalářské práce FIT ČVUT

4. Úvod do typografie

5. Abstrakt a klíčová slova bakalářské práce

6. Citační etika, bibliografické citace dokumentů dle ČSN ISO 690

7. Zásady prezentování

8. Prezentování zápočtového projektu

Cíle studia:
Studijní materiály:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle.cvut.cz/ - Fakulta informačních technologií - Katedra softwarového inženýrství - BI-DPR Dokumentace, prezentace a rétorika

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIK-DPR

Student, kterému byly uznány předměty z předchozího studia předměty PPR a TED, může požádat o uznání předmětu DPR.

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIK-DPR
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3469906.html