Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Bc. obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství, kombi., 2015 - 2020

Studijní program: Informatika, platnost do 2024 Typ studia: Bakalářské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Bc. obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství, kombi., 2015-2020
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BIK-PP.2015 Povinné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia, verze 2015 V této skupině musíte získat 116 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 20 předmětů
116
Minimální počet kreditů 116
Povinné předměty zaměření
BIK-PZ-WSI-SI.2015 Povinné předměty bakalářského zaměření Softwarové inženýrství, verze pro ročníky 2015 V této skupině musíte získat 32 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
32
Minimální počet kreditů 32
Povinné ekonomické
BIK-PP-EM.2015 Povinné bakalářské předměty ekonomicko-manažerské, verze 2015 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
BIK-PV-EM.2015 Povinně volitelné předměty ekonomické bc. programu Informatika, komb. forma studia, verze 2015 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 5)
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA Zkouška z angličtiny 2009 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 4)
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné humanitní
BIK-PV-HU.2015 Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma, ver. 2015 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 20)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  9)
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
BIK-V.2017 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017
0
BIK-WSI-SI-VO.2017 Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářské zam. BIK-WSI-SI, verze 2017
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 160
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 20
Celkový počet kreditů 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročníky, které byl přijaty ke studiu od akademického roku 2015/2016 do kombinované formy studia bakalářského programu.

Zkouška z angličtiny 2009 [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. -- Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. -- Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Povinné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia, verze 2015 [BIK-PP.2015]

přechodně jsou ve skupině vzálemně se vylučující předměty BIK-BPR a BI-BPR. Později zde zůstane pouze BI-BPR. Mezi oběma předměty je nastavena ekvivalence.

Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářské zam. BIK-WSI-SI, verze 2017 [BIK-WSI-SI-VO.2017]

Všechny povinné předměty oborů a zaměření s výjimkou tohoto zaměření

Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30010085.html