Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Studijní plán Bc. obor Bezpečnost a informační technologie, kombi., 2015 - 2019

Studijní program: Informatika 2009 Typ studia: Bakalářské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Bc. obor Bezpečnost a informační technologie, kombi., 2015-2019
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BIK-PP.2015 Povinné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia, verze 2015 V této skupině musíte získat 113 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 20 předmětů
113
BIK-PP_ZMA-MA1-MA2 Povinný předmět teoretického základu Základy matematické analýzy, kombinovaná forma V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 11)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
6
Minimální počet kreditů 119
Povinné předměty oboru
BIK-PO-BIT.2015 Povinné předměty oboru Bezpečnost a informační technologie, kombinovaná forma, verze 2015 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
28
Minimální počet kreditů 28
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
BIK-PV-EM.2015 Povinně volitelné předměty ekonomické bc. programu Informatika, komb. forma studia, verze 2015 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 5)
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA Zkouška z angličtiny 2009 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 4)
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné humanitní
BIK-PV-HU.2015 Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma, ver. 2015 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 20)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  9)
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
BIK-V.2017 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017
0
BIK-BIT-VO.2017 Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BIK-BIT, verze 2017
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 155
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 25
Celkový počet kreditů 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročníky, které byl přijaty ke studiu od akademického roku 2015/2016 do kombinované formy studia bakalářského programu.

Zkouška z angličtiny 2009 [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. -- Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. -- Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BIK-BIT, verze 2017 [BIK-BIT-VO.2017]

Všechny povinné předměty oborů a zaměření s výjimkou tohoto oboru

Povinné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia, verze 2015 [BIK-PP.2015]

přechodně jsou ve skupině vzálemně se vylučující předměty BIK-BPR a BI-BPR. Později zde zůstane pouze BI-BPR. Mezi oběma předměty je nastavena ekvivalence.

Povinný předmět teoretického základu Základy matematické analýzy, kombinovaná forma [BIK-PP_ZMA-MA1-MA2]

Tato skupina nahrazuje ve studijních plánech BIK-xxx.2015 a BIK-xxx.2020 předmět BIK-ZMA z důvodu přechodu na novou akreditaci. Předmět BIK-ZMA bude naposledy vyučován v semestru B211. Poté již studenti, kteří předmět nestihnou odstudovat, musí místo něj absolvovat dvojici předmětů BIK-MA1.21 a BIK-MA2.21.

Platnost dat k 6. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30010045.html