Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Konstrukce železničních staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
137YKZE Z 2 1P+1C česky

Předmět 137YKZE lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 137ZE01

Garant předmětu:
Leoš Horníček
Přednášející:
Leoš Horníček, Jiří Pospíšil, Jan Zvěřina
Cvičící:
Leoš Horníček, Jiří Pospíšil, Jan Zvěřina
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Předmět je zaměřený na řešení základních úloh v projektování železničních staveb v praxi. Náplň předmětu navazuje na obsah základních předmětů konstrukcí železničních staveb. Rozšiřuje zejména znalosti v oblasti navrhování geometrických parametrů koleje se zohledněním vozidel využívající vyšší hodnoty nedostatku převýšení, výpočtu prostorové průchodnosti trati, projektování nových nástupištních hran, odvodnění kolejiště a další.

Požadavky:

Vypracování a odevzdání zadaných úloh v požadované kvalitě.

Osnova přednášek:

1. Základní legislativa pro projektování železničních tratí.

2. ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování

3. Vozidla s naklápěcí skříní

4. Prostorová průchodnost tratí

5. Výhybkové konstrukce

6. Poloha nástupišť vzhledem ke konstrukčnímu uspořádání koleje

7. Kapacitní návrh odvodňovacích zařízení

Osnova cvičení:

1. Rekonstrukce oblouku I (využití limitních návrhových parametrů, posun osy na tělese)

2. Rekonstrukce oblouku II (přechodnice s nelineární vzestupnicí)

3. Rekonstrukce oblouku III (vozidla s naklápěcí skříní)

4. Jmenovitý a mezní průjezdný průřez, osová vzdálenost kolejí

5. Kolejová spojka v oblouku

6. Výpočet polohy nástupištní hrany

Cíle studia:

Cílem předmětu je prohloubení učiva nad rámec modulového předmětu 137ZE01 s důrazem na nestandardní řešení v oblasti návrhu geometrické polohy koleje, řešení prostorové průchodnosti tratí a výpočet kapacity odvodnění apod.

Studijní materiály:

ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, ČNI, 2008;

ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách, ČNI, 2009;

ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu, ČNI, 1997

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24504005.html