Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt D

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
137YDPJ KZ 5 4C česky
Vztahy:
Předmět 137YDPJ lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 137ZE01
Garant předmětu:
Leoš Horníček
Přednášející:
Michal Petýrek, Jiří Pospíšil
Cvičící:
Ondřej Bret, Petr Břešťovský, Leoš Horníček, Lenka Lomoz, Michal Petýrek, Jiří Pospíšil
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Projekt obsahuje varianty vedení trasy, podrobně zpracovanou finální variantu, podélný řez, příčné řezy a technickou zprávu včetně návrhu pražcového podloží. Součástí projektu je také ekonomické posouzení navrhované varianty.

Požadavky:

Pro zpracování projektu se předpokládá základní znalost projekčního softwaru typu AutoCad, Civil, apod.

Pro úspěšné absolvování předmětu je požadováno kompletní odevzdání zpracovaného projektu v odpovídající kvalitě dle SM11 SŽ (Směrnice pro tvorbu projektové dokumentace).

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

V rámci předmětu je zadán úkol obsahující reálný úsek železniční trati k navržení optimalizace (modernizace) železniční trati. Projekt bude obsahovat variantní řešení zvýšení traťové rychlosti. Zvolená varianta bude dále rozpracována.

Teoretický obsah cvičení je přizpůsoben dle individuálních znalostí studentů s důrazem na prohloubení a procvičení jejich znalostí. Zopakování a propojení znalostí z předmětu ZE01.

Cíle studia:

Projekt má za cíl naučit studenty, jak správně vytvořit projektovou dokumentaci úseku železniční tratě na úrovni dokumentace pro stavební povolení.

Studijní materiály:

ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, ČNI, 2008,

Vzorové listy železničního spodku, SŽ

Směrnice SŽDC č.30 - Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému, 2008

Předpis S3 - Železniční svršek, SŽ - aktuální verze

Předpis S4 - Železniční spodek - aktuální verze

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-686

08:00–11:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B686

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4121406.html