Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výuka v terénu - železniční stavby (1 týden)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
137YZVT KZ 1 2C česky

Podmínkou zápisu na předmět 137YZVT je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal předmět 137ZE01

Garant předmětu:
Leoš Horníček
Přednášející:
Ondřej Bret
Cvičící:
Ondřej Bret, Leoš Horníček, Magdalena Křečková, Lenka Lomoz, Michal Petýrek, Jiří Pospíšil
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Předmět je zaměřen na praktické osvojení dovedností v oblasti pasportizace železniční trati, základní geodetické práce (polygonový pořad, zaměření příčných řezů a podélného profilu, vytyčení přechodnice) a zpracování související výpočtové a výkresové dokumentace. Součástí výuky je provedení statické a rázové zatěžovací zkoušky a změření parametrů konstrukčního uspořádání koleje v oblouku a ve výhybce. Výuka probíhá formou pětidenního kurzu na reálné železniční trati. Studenti pracují v týmech.

Požadavky:

Zkouška z předmětu 137ZE01.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky. Jedná se o praktické cvičení v terénu.

Osnova cvičení:

Polohopisné a výškopisné zaměření stávající železniční tratě (polygonový pořad, zaměření příčných řezů), návrh rekonstrukce, výkresová část (situace, podélný profil, vzorový příčný řez), vytýčení přechodnice. Provedení statické a rázové zatěžovací zkoušky, měření geometrických parametrů koleje.

Cíle studia:

Praktické aplikovaní získaných poznatků v daném oboru při výuce v terénu. Získání praktických zkušeností s geodetickými přístroji, měřicím zařízením pro statickou a rázovou zatěžovací zkoušku a prací v týmu.

Studijní materiály:

!Horníček, L. a kolektiv: Praktické cvičení ze železničních staveb, ČVUT v Praze, 2013, ISBN 978-80-01-05057-6

! Břešťovský P.: Železniční stavby 1. Návody pro cvičení, ČVUT v Praze, 2018, ISBN 978-80-01-06373-6

?Esveld C.: Modern Railway Track, TU Delft, 2016, ISBN 978-1-326-05172-3

? Krejčiříková H.: Železniční stavby 1 / 1. část. ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06157-2

? Blažek R., Skořepa Z.: Geodézie 3. Výškopis. ČVUT v Praze, 2009, ISBN 978-80-01-04358-5

:ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, ČNI, 2008

:ČSN 73 6360-2, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba, ČNI, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3405306.html