Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Síťové technologie 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
BI-ST1 Z 3 2C
Garant předmětu:
Alexandru Moucha
Přednášející:
Cvičící:
Alexandru Moucha
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Předmět je zaměřen na získání základních znalosti z oblasti počítačových sítí a praktických zkušeností se síťovými technologiemi. Předmět odpovída látce kurikula Cisco Netacad programu - CCNA1 - R&S Introduction to Networks.

Požadavky:

Výuka je realizována tzv. blended-distance formou, kde student látku studuje samostudiem elektronických studijních materiálů v anglickém jazyce a získané znalosti následně upevňuje řešením laboratorních úloh.

Požadavkem pro získaní zápočtu je úspěšné absolvování zápočtového elektronického testu a praktické úlohy v rozsahu kurikula CCNA1 R&S.

Osnova přednášek:

1. Úvod do světa sítí

2. Konfigurace IOS

3. Síťové protokoly a komunikace

4. Přístup do sítě

5. Ethernet

6. Síťová vrstva

7. Transportní vrstva

8. IP adresace

9. Subnetování IP sítí

10. Aplikační vrstva

11. Opakování

12. Zápočet

Osnova cvičení:

Cvicenit:

- Switchport security

- VLAN a trunking

- Staticke smerovani

- Dynamicke smerovani: RIP, EIGRP, OSPF

- Brany

Cíle studia:

Cílem předmětů BI-ST1 je rozvinout znalosti a dovednosti studentů v oblasti bezpečnosti a přístupových technologií používaných v menších až středně rozsáhlých sítích. Studenti se seznámí se základními filosofiemi, architekturami, funkcemi a metodami v oblasti vytváření, provozu a řízení počítačových sítí se zaměřením na referenční model ISO/OSI a rodinu protokolů TCP/IP. Studenti budou schopni navrhnout a hodnotit systém strukturované kabeláže v závislosti na použití konkrétní technologie Ethernet a jednoduchou síť dle zvoleného standardu. Budou schopni adresace a vytváření podsítí v prostředí protokolu IPv4.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

CISCO SYSTEMS, Inc. Cisco NetSpace [online]. Dostupné z: https://www.netacad.com/

Doporučená literatura:

ODOM W.: CCENT/CCNA ICND1 100-101 Official Cert Guide, Cisco Press, San Francisco, 2013. ISBN 1-58714-385-4.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-ST1

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-ST1
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:344
Moucha A.
14:30–16:00
(paralelka 101)
Dejvice
NBFIT síťová učebna
místnost T9:344
Moucha A.
16:15–17:45
(paralelka 102)
Dejvice
NBFIT síťová učebna
Út
místnost T9:344
Moucha A.
07:30–09:00
(paralelka 103)
Dejvice
NBFIT síťová učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3100506.html