Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Síťové technologie 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
BI-ST3 Z 3 2C
Garant předmětu:
Alexandru Moucha
Přednášející:
Cvičící:
Alexandru Moucha
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Předmět je zaměřen na získání základních znalosti z oblasti počítačových sítí a praktických zkušeností se síťovými technologiemi. Předmět odpovída látce kurikula Cisco Netacad programu - CCNA3 - R&S Scaling networks.

Předmět BI-ST3 je navazujícím kurzem na předměty BI-ST1 a BI-ST2. Principy routování a přepínání budou v tomto kurzu dále prohloubeny a rozšířeny. Studenti budou schopni vyladit nastavení protokolů a získat další výhody jako např. zvýšená účinnost, predikovatelnost, rozšíření nad rámec běžné topologie, bezpečnosti, atd.

Požadavky:

Výuka je realizována tzv. blended-distance formou, kde student látku studuje samostudiem elektronických studijních materiálů v anglickém jazyce a získané znalosti následně upevňuje řešením laboratorních úloh.

Požadavkem pro získaní zápočtu je úspěšné absolvování zápočtového elektronického testu a praktické úlohy v rozsahu kurikula CCNA3 R&S.

Osnova přednášek:

1. Úvod

2. LAN redundance

3. Linková agregace

4. Bezdrátové sítě

5. Odstraňování problémů při Single-Area OSPF

6. Multiarea OSPF

7. EIGRP

8. Odstraňování problémů EIGRP

9. Správa systému IOS

10. Zápočet

Osnova cvičení:

Cviceni:

- Pokrocile OSPF

- Pokrocile EIGRP

- Redistribuce smeru

- NBMA

Cíle studia:

Studenti předmětu se naučí, jakým způsobem vytvářet redundantní, predikovatelné a efektivní síťové topologie. Redundance je dosahována agregací switchportů do virtuálních kanálů (Etherchannel). Na 3. vrstvě OSI modelu je redundance dosahována agregací více směrovačů jako virtuálních (fantomových) směrovačů (VRRP, HSRP a GLBP protokoly). Studenti se naučí, jak vyvažovat síťový provoz a dosahovat vyšší efektivity. Toho je dosahováno pomocí per-VLAN STP (PVSTP) na druhé vrstvě OSI modelu a směrováním per-VLAN na 3. vrstvě anebo mnoha paralelních cest ve směrovací tabulce EIGRP nebo OSPF. Studenti se také naučí jak rozšiřovat síťové topologie velikosti kampusu nebo dokonce mnoha-kampusů s pomocí tzv. multiple-area OSPF směrování. Dalším cílem je porozumění rolím tunelů (šifrovaných anebo prostých) a jejich integraci se sítěmi podporujícími protokoly IPv4 a IPv6 směrování v duálním síťovém stacku.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

CISCO SYSTEMS, Inc. Cisco NetSpace [online]. Dostupné z: https://www.netacad.com/

Doporučená literatura:

ODOM W.: Cisco CCNA Routing and Switching ICND 200-101 Official Cert Guide, Cisco Press, San Francisco, 2013. ISBN 1-58714-373-1.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-ST3

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-ST3
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T9:344
Moucha A.
09:15–10:45
(paralelka 101)
Dejvice
NBFIT síťová učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3045306.html