Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Čeština - magisterská zkouška

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2041086 ZK 1 0P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Petr Laurich, Michaela Schusová, Hana Volejníková
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků
Anotace:

Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2

Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.

Prohloubení znalostí odborného jazyka.

Požadavky:

Požadavky ke zkoušce:

https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12104/ZMCZ-2041086/

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Čechová, Remediosová: Chcete mluvit česky? Do You Want To Speak Czech?

lekce 1 - 15

interní materiály Ústavu jazyků

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2263106.html