Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán 01 093 NSTI TZP 2012 základ

Studijní program: Strojní inženýrství Typ studia: Navazující magisterské
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
12NS*1P-TZP 2012 NSTI 1.sem povinné TZP V této skupině musíte získat 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
29
12NS*2P-TZP 2012 NSTI 2.sem povinné TZP V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
28
12NS*3P-TZP 2012 NSTI 3.sem povinné TZP V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
22
12NS*4P-TZP 2012 NSTI 4.sem povinné TZP V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
23
Minimální počet kreditů 102
Povinně volitelné předměty
12N**3Q--JV 2012 N 3.sem povinná jazyková výuka V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
12N**3Q--JZ 2012 N 3.sem povinná jazyková zkouška V této skupině musíte získat 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
1
12NS*2Q-TZP 2012 NSTI 2.sem 1povvol TZP V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
12NS*3Q-TZP 2012 NSTI 3.sem 2povvol TZP V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
12NS*4Q-TZP 2012 NSTI 4.sem 2povvol TZP V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 18
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30006375.html