Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán 09 116 NSTI VMI 2012 základ

Studijní program: Strojní inženýrství Typ studia: Navazující magisterské
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
12NS*1P-VMI 2012 NSTI 1.sem povinné VMI V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
26
12NS*2P-VMI 2012 NSTI 2.sem povinné VMI V této skupině musíte získat 32 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
32
12NS*3P-VMI 2012 NSTI 3.sem povinné VMI V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
21
12NS*4P-VMI 2012 NSTI 4.sem povinné VMI V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
Minimální počet kreditů 84
Povinně volitelné předměty
12N**3Q--JV 2012 N 3.sem povinná jazyková výuka V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
12N**3Q--JZ 2012 N 3.sem povinná jazyková zkouška V této skupině musíte získat 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
1
12NS*1Q-VMI 2012 NSTI 1.sem 1povvol VMI V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
12NS*3Q-VMI 2012 NSTI 3.sem 1povvol VMI V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
12NS*4Q-VMI-DP 2012 NSTI 4.sem 1povvol VMI - DP V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
10
12NS*4Q-VMI 2012 NSTI 4.sem 3povvol VMI V této skupině musíte získat alespoň 15 kreditů (maximálně 18)
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
15
Minimální počet kreditů 37
Počet předepsaných kreditů celkem 121
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 121
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30006384.html