Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán 03 103 NSTI PTE 2012 základ

Studijní program: Strojní inženýrství Typ studia: Navazující magisterské
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
12NS*1P-PTE 2012 NSTI 1.sem povinné PTE V této skupině musíte získat 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
29
12NS*2P-PTE 2012 NSTI 2.sem povinné PTE V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
22
12NS*3P-PTE 2012 NSTI 3.sem povinné PTE V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
23
12NS*4P-PTE 2012 NSTI 4.sem povinné PTE V této skupině musíte získat 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
29
Minimální počet kreditů 103
Povinně volitelné předměty
12N**3Q--JV 2012 N 3.sem povinná jazyková výuka V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
12N**3Q--JZ 2012 N 3.sem povinná jazyková zkouška V této skupině musíte získat 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
1
12NS*2Q-PTE 2012 NSTI 2.sem 2povvol PTE V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů (maximálně 9)
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
8
12NS*3Q-PTE 2012 NSTI 3.sem 2povvol PTE V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů (maximálně 9)
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
8
Minimální počet kreditů 19
Počet předepsaných kreditů celkem 122
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 122
Platnost dat k 22. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30006377.html