Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán 06 109 NSTI DLTT 2012 zaměření KV

Studijní program: Strojní inženýrství Typ studia: Navazující magisterské
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
12NS*1P-DLT-KV 2012 NSTI 1.sem povinné DLTT - KV V této skupině musíte získat 27 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
27
12NS*2P-DLT-KV 2012 NSTI 2.sem povinné DLTT - KV V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
30
12NS*3P-DLT-KV 2012 NSTI 3.sem povinné DLTT - KV V této skupině musíte získat 32 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
32
12NS*4P-DLT-KV 2012 NSTI 4.sem povinné DLTT - KV V této skupině musíte získat alespoň 340 kreditů (maximálně 34)
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
340
Minimální počet kreditů 429
Povinně volitelné předměty
12N**3Q--JV 2012 N 3.sem povinná jazyková výuka V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
12N**3Q--JZ 2012 N 3.sem povinná jazyková zkouška V této skupině musíte získat 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
1
Minimální počet kreditů 3
Počet předepsaných kreditů celkem 432
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -301
Celkový počet kreditů 131
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30006381.html