Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán B-PM-prez. forma od 14/15

Studijní program: Ekonomika a management Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BPM-P-OD-12/13 1.s.BPM od 12/13 prezenční forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
2.S.BPM-P OD 13/14 2.s.BPM-od 13/14 prezenční forma V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
26
3.S.BPM-P OD 14/15 3.s.BPM-od 14/15 prezenční forma V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
26
4.S.BPM-P OD 14/15 4.s.BPM-od 14/15 prezenční forma V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
20
5.S.BPM-P OD 16/17 5.s.BPM od 16/17 prezenční forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
30
6.S.BPM-P OD 16/17 6.s.BPM od 16/17 prezenční studium V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
Minimální počet kreditů 138
Povinně volitelné předměty
PVP-B-PM OD 14/15 PVP-B-PM od 14/15 prezenční forma V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
8
PVP-B-PM 6.S.OD16/17 PVP-B-PM 6. semestr od 16/17 prezenční forma V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty ( maximálně  8)
24
Minimální počet kreditů 32
Jazyky
3.S.BPM-JAZ.OD 15/16 3.s.BPM cizí jazyk od 15/16 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
4
4.S.BPM-JAZ OD 15/16 4.s.BPM-cizí jazyk od 15/16 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
6
Minimální počet kreditů 10
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30008026.html