Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán B-EK-prez.forma od 12/13

Studijní program: Ekonomika a management Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BEK-P OD 10/11 1.s.BEK-od 10/11 prezenční forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
30
2.S.BEK-P OD 10/11 2.s.BEK-od 10/11 prezenční forma V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
26
3.S.BEK-P OD 12/13 3.s.BEK-od 12/13 prezenční forma V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
26
4.S.BEK-P OD 12/13 4.s.BEK-od 12/13 prezenční forma V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
20
5.S.BEK-P OD 13/14 5.s.BEK-od 13/14 prezenční forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
30
6.S.BEK-P OD 12/13 6.s.BEK-od 12/13-prezenční forma V této skupině musíte získat 14 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
14
Minimální počet kreditů 146
Povinně volitelné předměty
PVP-B-EK OD 12/13 PVP-B-EK prezenční forma od 12/13 V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
24
Minimální počet kreditů 24
Jazyky
3.S.BEK-JAZ.OD 12/13 3.s.BEK-cizí jazyk od 12/13 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
4
4.S.BEK-JAZ.OD12/13 4.s.BEK-cizí jazyk od 12/13 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
6
Minimální počet kreditů 10
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30004318.html