Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Filosofické otázky člověka a vědy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383019 Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Pohled na situaci člověka v moderním světě v několika tématických okruzích.

2. Vztahu k vědě (problém axiomů, logiky a intuice, světonázorových důsledků vědeckých objevů apod.).

3. Vztah k tématům, která prožívá mladší generace (generační a kulturní posuny, životní cesta, postmoderní krize hodnot atd.) 4. Propojení hledisek psychobiologických, sociálních a duchovních.

5. Rozvinutí myšlenkových a komunikačních schopnosti studentů.

6. Samostatné kritické myšlení, samostatná argumentace, přihlížení k širším souvislostem každého dílčího problému.

7. Kritická diskuse a prezentace studentů jako reakce na zadaný pracovní podklad.

Osnova cvičení:

1. Pohled na situaci člověka v moderním světě v několika tématických okruzích.

2. Vztahu k vědě (problém axiomů, logiky a intuice, světonázorových důsledků vědeckých objevů apod.).

3. Vztah k tématům, která prožívá mladší generace (generační a kulturní posuny, životní cesta, postmoderní krize hodnot atd.) 4. Propojení hledisek psychobiologických, sociálních a duchovních.

5. Rozvinutí myšlenkových a komunikačních schopnosti studentů.

6. Samostatné kritické myšlení, samostatná argumentace, přihlížení k širším souvislostem každého dílčího problému.

7. Kritická diskuse a prezentace studentů jako reakce na zadaný pracovní podklad.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Adamová L. a kol.: Kapitoly k filosofii člověka, skripta ČVUT 1996

Adamová L.?Dudák V.?Ventura V.: Základy filosofie, etiky, Fortuna 1995

Bryson Bill: Stručná historie téměř všeho, Pragma 2005

Weischedel Wilhelm: Zadní schodiště filosofie, Votobia 1995

Buchanan Patrick: Smrt západu, Mladá fronta 2004

Gaarder, J.: Sofiin svět, Albatros 2002

Jak se věci mají (Průvodce myšlenkami moderní vědy), Archa 1996

Punčochář, M.: Nedaleko nekonečna, Academia, Praha 2004

Ubaldo Nicola: Obrazové dějiny filosofie, Universum 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1508706.html