Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán 20 86 90 00 BVES TVA 2012 K základ

Studijní program: Výroba a ekonomika ve strojírenství Typ studia: Bakalářské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
12B-KMEN* VES 01 2012 souhrn 12B**1P-KMEN a 12B**2P-KMEN V této skupině musíte získat 50 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
50
12B*K*P-ZT12 04 2012 kombinované ZT v pořadí 12 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
12BVK3P 08 2012 BVES 3.sem kombi povinné V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
30
12BVK4P 09 2012 BVES 4.sem kombi povinné V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
22
12BV*5P 12 2012 BVES 5.sem povinné V této skupině musíte získat 11 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
11
12BV*5P-TVA 14 2012 BVES 5.sem zam TVA povinné V této skupině musíte získat 17 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
17
12BV*6P 15 2012 BVES 6.sem povinné V této skupině musíte získat 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
9
12BVK6P-TVA 16 2012 BVES 6.sem zam TVA komb povinné V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
21
Minimální počet kreditů 166
Povinně volitelné předměty
12B**1Q-HUM 03 2012 bakalářské povinně volitelné humanitární V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
12BV*4Q-BZJ VES 11 2012 bakalářské zkoušky z jazyků pro VES V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 10)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  5)
2
12BV*4Q-ZAM 10 2012 BVES 4.sem zam 1povvol V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů (maximálně 10)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
5
12BV*5Q-OP 13 2012 BVES 5.sem 1povvol oborové projekty V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 8)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  4)
2
Minimální počet kreditů 11
Volitelné předměty
12BV**V-ALFA 02 2012 ALFA volitelné pro VES
0
12B**1V-DOP SEMI 05 2012 doporučené semináře
0
12B**1V-DOP ZJK 06 2012 doporučené základní jazykové kurzy a prezentace
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 177
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 177

první pokus

03 2012 bakalářské povinně volitelné humanitární [12B**1Q-HUM]

Ze skupiny humanitních předmětů nutno j e d e n absolvovat

05 2012 doporučené semináře [12B**1V-DOP SEMI]

Pokud si chce student své dosud získané znalosti (například z matematiky, fyziky, cizích jazyků atd.) doplnit, může si zapsat některý z volitelných předmětů, které příslušné ústavy pro 1. semestr (zimní) vypisují. Doporučujeme zejména předměty uvedené v této skupině

Platnost dat k 5. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30005706.html