Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán 10 62 67 00 BTZI 2012 P základ

Studijní program: Teoretický základ strojního inženýrství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
12B*P*P-TV 07 2012 bakalářský tělocvik V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
3
12B-KMENP TZI STR 01 2012 souhrn skupin 12B*PiP-KMEN pro i od 1 do 6 V této skupině musíte získat 156 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 37 předmětů
156
12BT**P-ALFA 02 2012 ALFA povinné pro TZI V této skupině musíte získat 38 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 14 předmětů
38
12B*P*P-ZT12 04 2012 prezenční ZT v pořadí 12 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
12BT*5P-ME3 09 2012 ME3 pro TZI V této skupině musíte získat 7 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
7
Minimální počet kreditů 210
Povinně volitelné předměty
12B**1Q-HUM 03 2012 bakalářské povinně volitelné humanitární V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
12B**4Q-BZJ S+T 08 2012 bakalářské zkoušky z jazyků pro STR a TZIS V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 10)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  5)
2
12BT*6Q-OP 10 2012 BTZI 6. sem oborové projekty V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
12BT*6Q-BP 11 2012 BTZI 6. sem bakalářské práce V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 10
Volitelné předměty
12B**1V-DOP SEMI 05 2012 doporučené semináře
0
12B**1V-DOP ZJK 06 2012 doporučené základní jazykové kurzy a prezentace
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 220
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 220

první pokus SP12BTZI-P BTZI 2012 P základ

03 2012 bakalářské povinně volitelné humanitární [12B**1Q-HUM]

Ze skupiny humanitních předmětů nutno j e d e n absolvovat

05 2012 doporučené semináře [12B**1V-DOP SEMI]

Pokud si chce student své dosud získané znalosti (například z matematiky, fyziky, cizích jazyků atd.) doplnit, může si zapsat některý z volitelných předmětů, které příslušné ústavy pro 1. semestr (zimní) vypisují. Doporučujeme zejména předměty uvedené v této skupině

08 2012 bakalářské zkoušky z jazyků pro STR a TZIS [12B**4Q-BZJ S+T]

Součástí tohoto bakalářského studijního programu je povinnost vykonat zkoušku z jednoho cizího jazyka. Student ji může vykonat kdykoliv v průběhu studia. Administrativně je předmět přiřazen ke studijnímu plánu čtvrtého semestru druhého ročníku, neboť se předpokládá, že si student během předcházejících semestrů nejprve doplňuje v jazykových kurzech (volitelných předmětech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné terminologie

07 2012 bakalářský tělocvik [12B*P*P-TV]

Letní výcvikový kurz je předmět povinný. Student jej může vykonat kdykoliv v průběhu studia, avšak v souladu s příslušnými ustanoveními Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT

01 2012 souhrn skupin 12B*PiP-KMEN pro i od 1 do 6 [12B-KMENP TZI STR]

Společné povinné předměty bakalářských programů STR a TZSI

11 2012 BTZI 6. sem bakalářské práce [12BT*6Q-BP]

poznámka 12BT*6Q-BP 2012 BTZI 6. sem bakalářské práce

Platnost dat k 23. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30004378.html