Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Manažerská psychologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383008 Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu Manažerská psychologie je seznámit studenty s poznatky aplikované psychologie v pracovním prostředí. Následná cvičení jsou věnována vlastní prezentaci studentů k jednotlivým tématům.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Vnitřní podmínky pracovního procesu, vnější podmínky pracovního procesu.-

2. Řízení a organizace pracovního procesu, osobnosti manažera a základy personálního managementu, psychodiagnostika.

3. Sociální procesy v organizaci.

4. Inženýrská psychologie se zaměřením na vztah člověk ? stroj a psychologické hledisko v tomto vztahu.

5. Dynamika malých sociálních skupin a interakce a dále problematika související s komunikací (základy a druhy komunikace).

7. Postoje a jejich vytváření, konflikty a jejich řešení, metody a techniky výzkumu v rámci manažerské psychologie.

Osnova cvičení:

1. Vnitřní podmínky pracovního procesu, vnější podmínky pracovního procesu.-

2. Řízení a organizace pracovního procesu, osobnosti manažera a základy personálního managementu, psychodiagnostika.

3. Sociální procesy v organizaci.

4. Inženýrská psychologie se zaměřením na vztah člověk ? stroj a psychologické hledisko v tomto vztahu.

5. Dynamika malých sociálních skupin a interakce a dále problematika související s komunikací (základy a druhy komunikace).

7. Postoje a jejich vytváření, konflikty a jejich řešení, metody a techniky výzkumu v rámci manažerské psychologie.

Cíle studia:
Studijní materiály:

ATKINSON, R.C., Psychologie, Victoria publishing, 1993.

BEDRNOVÁ, E. ; NOVÝ, I., Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80?85943?57?3.

PROVAZNÍK V, Psychologie pro ekonomy, Praha: Grada, 1997.

NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie osobnosti. Praha: Management Press, 1993. ISBN 80?85603?34?9.

NAKONEČNÝ, M., Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999. ISBN 80?200?0690?7.

HODGES PERSELL, C., Understanding Society. An Introduction to Sociology. New York: Harper & Row Publishers, 1987

BROWN, J.A.C., The Social Psychology of Industry. Penguin Books, 1980. ISBN 02.0296.X.

GEIST, B. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1992. ISBN 80?85605?28?7.

HARTL, P. Psychologický slovník. Praha: Budka, 1993. ISBN 80?901549?0?5.

ŘEZÁČ, J., Sociální psychologie. Brno 19

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1508506.html