Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Otevřené elektronické systémy - Komunikace a zpracování signálu

Studijní program: Otevřené elektronické systémy Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Obor Komunikace a zpracování signálu - průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
MDIP Diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 25 kreditů (maximálně 400)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
25
Minimální počet kreditů 25
Povinné předměty oboru
MOESPO1 Povinné předměty oboru V této skupině musíte získat 45 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
45
Minimální počet kreditů 45
Volitelné předměty
MOESH Humanitní předměty V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 20)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
MJK Jazykové kurzy
0
MTV Tělesná výchova
0
MOESVOL Volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 4
Počet předepsaných kreditů celkem 74
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 46
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty [MOESVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30006178.html