Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Angličtina 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
104YC2A Z,ZK 2 2C česky
Vztahy:
Předmět 104YC2A lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 104YCA1
Garant předmětu:
Svatava Boboková Bartíková, Sandra Giormani
Přednášející:
Cvičící:
Svatava Boboková Bartíková, Věra Čermáková, Elena Dačeva, Petra Florianová, Jarmila Fučíková, Sandra Giormani, Hana Horká, Petra Martincová, Michaela Németh, Lucie Simerová, Anna Študentová
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Angličtina 2

Kód předmětu: 104YC2A

Rozsah: 0 + 2 (praktická cvičení)

Počet kreditů: 1

Zakončení: zápočet a zkouška

Cílem kurzu povinné angličtiny je posílit znalosti lexika a gramatiky orientované na obecně technický styl a komunikaci v obecně technické oblasti, v oblasti zvoleného studijního oboru a vysokoškolského studia. Výuka se též snaží naučit studenty číst odbornou literaturu a napsat základní útvary písemného styku a písemně se vyjadřovat o problematice svého oboru. Výuka je zakončena zápočtem a zkouškou.

Literatura: Horká Hana, Giormani Sandra, Martincová Petra, Nivenová Renata : Professional English for Civil Engineering (Units 6 – 10)

Požadavky:

zápočet z kurzu 104YCA1

Osnova přednášek:

Tento kurz není přednáškou, ale praktickým cvičením:

Kód pro zápis: 104YC2A

Trvání: 2 hodiny / 1 semestr

Další informace naleznete v sekci Osnova cvičení

Osnova cvičení:

Sylabus povinně volitelného předmětu Angličtina 104YC2A

Letní semestr (pro obor Architektura a Stavitelství zimní semestr)

Studijní materiály: Professional English for Civil Engineering, H. Horká, S. Giormani, P. Martincová, R. Nivenová

Požadavky pro udělení zápočtu:

•Účast na (on-line) cvičeních, minimálně 1 ústní prezentace

•Odevzdání písemných úkolů (na základě požadavků daného vyučujícího)

•Složení zápočtového testu – písemný test

Požadavky ke zkoušce:

•Udělení zápočtu

•Zkouška zahrnuje dovednosti obsažené v celé výše uvedené učebnici, má podobu písemného testu a ústního pohovoru, eventuálně v případě distanční výuky upravených do on-line formátu

Plán výuky:

Týden 1

Unit 6: Lead-in, Reading comprehension: Sustainable Transportation str. 83-86, Gramatika: Relative clauses

Týden 2

Unit 6: Vocabulary development str. 87, Bridges str. 88-90, Listening: Innovative Design for a Pedestrian Crossing

Týden 3:

Unit 6: Tunnels str. 90-91, Review, Unit 7: Lead-in, Reading comprehension: Management str. 100-102

Týden 4:

Unit 7: Vocabulary development str. 103-107, Listening str. 108, Review

Týden 5:

Gramatika: Dependent prepositions, Unit 8: Lead-in, Reading comprehension: London Flooding str. 116-117, Dams str. 118-120

Týden 6:

Unit 8: Vocabulary development str. 121-124, Listening: Embankment Dams str. 124-125, Review

Týden 7:

Gramatika: Patterns using infinitives, Unit 9: Lead-in, Reading comprehension str. 133-136

Týden 8:

Gramatika: Modal verbs, Unit 9: Vocabulary development str. 137-141

Týden 9:

Unit 9: Listening: The World’s Greenest Museum by Renzo Piano, Review, Unit 10: Lead-in, Reading comprehension: What is Surveying str. 150-151

Týden 10:

Unit 10: Vocabulary development str. 152-155, Maps str. 156-159

Týden 11:

Unit 10: Listening: Photogrammetry, Review, Gramatika: Word formation

Týden 12: Opakování

Týden 13: Zápočtový test

Pozn.: Součástí výuky jsou prezentace studentů na probíraná témata, které začínají od druhého týdne výuky.

Cíle studia:

Cílem výuky je vybavit studenty potřebnými jazykovými dovednostmi ke komunikaci ve stavebně inženýrském prostředí a upevnit všechny potřebné gramatické a jiné jazykové dovednosti potřebné na úrovně B1+; podpořit schopnost studentů používat získané vědomosti v profesní i akademické praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura: H. Horká, S. Giormani, P. Martincová, R. Nivenová: Professional English for Civil Engineering, nakl. ČVUT v Praze, 2016; vlastní odborné texty

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k104/index.php/2018/11/30/povinna-vyuka/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-261

16:00–17:50
(paralelka 109)
Thákurova 7 (budova FSv)
B261
místnost TH:B-260

16:00–17:50
(paralelka 108)
Thákurova 7 (budova FSv)
B260
Čt
místnost TH:B-156

14:00–15:50
(paralelka 104)
Thákurova 7 (budova FSv)
B156
místnost TH:B-155

16:00–17:50
(paralelka 107)
Thákurova 7 (budova FSv)
B155
místnost TH:B-158

14:00–15:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (budova FSv)
B158
místnost TH:B-260

16:00–17:50
(paralelka 105)
Thákurova 7 (budova FSv)
B260
místnost TH:B-155

14:00–15:50
(paralelka 102)
Thákurova 7 (budova FSv)
B155
místnost TH:B-260

14:00–15:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B260

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-156

10:00–11:50
(paralelka 106)
Thákurova 7 (budova FSv)
B156
místnost TH:B-260

14:00–15:50
(paralelka 125)
Thákurova 7 (budova FSv)
B260
místnost TH:B-260

18:00–19:50
(paralelka 113)
Thákurova 7 (budova FSv)
B260
místnost TH:B-155

10:00–11:50
(paralelka 105)
Thákurova 7 (budova FSv)
B155
místnost TH:B-155

14:00–15:50
(paralelka 124)
Thákurova 7 (budova FSv)
B155
místnost TH:B-260

16:00–17:50
(paralelka 111)
Thákurova 7 (budova FSv)
B260
místnost TH:B-156

18:00–19:50
(paralelka 108)
Thákurova 7 (budova FSv)
B156
místnost TH:B-156

14:00–15:50
(paralelka 123)
Thákurova 7 (budova FSv)
B156
místnost TH:B-156

16:00–17:50
(paralelka 110)
Thákurova 7 (budova FSv)
B156
Út
místnost TH:B-156

08:00–09:50
(paralelka 118)
Thákurova 7 (budova FSv)
B156
místnost TH:B-260

10:00–11:50
(paralelka 120)
Thákurova 7 (budova FSv)
B260
místnost TH:B-260

16:00–17:50
(paralelka 116)
Thákurova 7 (budova FSv)
B260
místnost TH:B-155

10:00–11:50
(paralelka 121)
Thákurova 7 (budova FSv)
B155
místnost TH:B-155

14:00–15:50
(paralelka 115)
Thákurova 7 (budova FSv)
B155
místnost TH:B-260

14:00–15:50
(paralelka 114)
Thákurova 7 (budova FSv)
B260
St
místnost TH:B-260

08:00–09:50
(paralelka 112)
Thákurova 7 (budova FSv)
B260
místnost TH:B-260

10:00–11:50
(paralelka 107)
Thákurova 7 (budova FSv)
B260
Čt

místnost TH:B-260

08:00–09:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B260
místnost TH:B-260

10:00–11:50
(paralelka 103)
Thákurova 7 (budova FSv)
B260
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1095806.html