Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Geodézie a kartografie

Studijní program: Geodézie a kartografie Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
BG20190100 Geodézie a kartografie, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
29
BG20190200 Geodézie a kartografie, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
28
BG20180300 Geodézie a kartografie, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BG20180400 Geodézie a kartografie, 4. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
30
BG20180500 Geodézie a kartografie, 5. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BG20230600 Geodézie a kartografie, 6. semestr V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
18
Minimální počet kreditů 165
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Jazyky
BF20190101_I Povinně volitelný jazyk, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
1
BF20190202_I Povinně volitelný jazyk, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 3
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BG20180600_1 Geodézie a kartografie, bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
12
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180

přechod na nový studijní plán, plat pro nástup 2021 a 2022

Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023287.html