Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

ústav urbanismu

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
SEAU Architecture and Urbanism
 
Předmět je vypsán
519AT4KU Ateliér 4-Krajinářsko-urbanistický projekt česky Předmět je vypsán
519ATBS Ateliér-bytové stavby česky Předmět je vypsán
519ATKU Ateliér-krajinářsko-urbanistický projekt česky Předmět je vypsán
519ATO Ateliér-občanské stavby česky Předmět je vypsán
519ATOS Ateliér-občanské stavby
 
Předmět není vypsán
519ATRH Ateliér-realizační
 
Předmět je vypsán
519ATRN Ateliér-realizační Předmět je vypsán
519ATBP Ateliér-realizační BP
 
Předmět není vypsán
519ATSST Ateliér-soubor staveb
 
česky Předmět není vypsán
519ATS1 Ateliér-soubor staveb česky Předmět je vypsán
519ATS Ateliér-soubor staveb
 
česky Předmět není vypsán
519ATSS Ateliér-soubor staveb
 
Předmět není vypsán
519ATSBP Ateliér-studie pro BP česky Předmět je vypsán
519ATZBP Ateliér-studie pro BP
 
Předmět není vypsán
519ATUR Ateliér-urbanismus česky Předmět je vypsán
519ATU Ateliér-urbanismus
 
Předmět není vypsán
519ATV Ateliér-volitelný česky Předmět je vypsán
519ATVZ Ateliér-volné zadání Předmět je vypsán
519BP Bakalářská práce česky Předmět je vypsán
555CPA Country Planning and Arch.
 
Z,ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
500CPA Country Planning+Arch.
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
519DPH Diplomní projekt
 
česky Předmět není vypsán
519DP Diplomní projekt Předmět je vypsán
519DSN Diplomní seminář česky Předmět je vypsán
519EKL1 Ekologie I
 
česky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
519EKO2 Ekonomie staveb a sídel II
 
Předmět není vypsán
519EKON3 Ekonomie staveb a sídel III - Bydlení a bytová politika
 
Předmět není vypsán
555HTU1 History and Theory of Urbanism I
 
Z,ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
555HTU2 History and Theory of Urbanism II
 
ZK 2 1P+0C Předmět není vypsán
D05IUS Integrace urbánních systémů anglicky Předmět je vypsán
555LA Landscape Architecture
 
Z,ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
500TKZ1 Landscape Architecture I-Introduction anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
519DMET Metodologie vědy,metodika vědecké práce
 
Předmět není vypsán
519U5N Metody KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
519U5K Metody česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
519TK2N Navrhování
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
519U4K Navrhování česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
519U4N Navrhování česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
519DEN1 Obecná dendrologie
 
Předmět není vypsán
519U7N Procesy KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
519U7K Procesy česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
519U1B Prostředí česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
519U1K Prostředí česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
519U2N Rozvoj měst
 
česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět není vypsán
519DURB Stavba měst česky Předmět je vypsán
D05UC Stavba měst
 
anglicky Předmět není vypsán
519DTU4 Světové metropole
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
519U3N Sídla a stavby na venk.
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
519U6N Tendence KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
519U6K Tendence KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
519U3K Teorie česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
519U3B Teorie česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
519DTDU Teorie a dějiny urbanismu
 
česky ZK Předmět není vypsán
555UDT Urban Design Theory
 
Předmět není vypsán
555U2 Urbanism 2 - History
 
anglicky Z,ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
555U21 Urbanism 2 - History anglicky Z,ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
555U3 Urbanism 3 - Theory
 
anglicky ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
500U2 Urbanism II - History
 
anglicky Z,ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
500U21 Urbanism II - History anglicky Z,ZK 2 2P+0C Z,ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
500U31 Urbanism III - Theory anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
555U31 Urbanism III - Theory KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
500U3 Urbanism III - Theory
 
anglicky ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
500U4 Urbanism IV - Design anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
555U4 Urbanism IV - Design anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
519DTU3 Urbanist.kompozice
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
519U2B Vývoj česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
519U2K Vývoj česky ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
519TKZ3 Zahradní umění
 
Předmět není vypsán
519ZAN1B Zákl.arch.navrhování Ibc
 
Předmět není vypsán
519ZAN2B Základní ateliér
 
Předmět není vypsán
519ZAN Základy arch. navrhování
 
česky Předmět není vypsán
519DTU1 Základy urban. tvorby
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
SZAU architektura a urbanismus
 
Předmět je vypsán
SZAUKA architektura a urbanismus - AUKA Předmět je vypsán
SZZKA zahradní a krajinná architektura
 
Předmět je vypsán
519UP1 Územní plánování
 
Předmět není vypsán
519UP5 Územní plánování V - Geografické informační systémy VP
 
Předmět není vypsán
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra15119.html