Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Navrhování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
519U4K Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Lenka Burgerová, Jan Jehlík, Jana Zdráhalová
Přednášející:
Jan Jehlík, Jana Zdráhalová
Cvičící:
Lenka Burgerová, Jan Jehlík, Sára Šálková Roeselová, Jana Zdráhalová
Předmět zajišťuje:
ústav urbanismu
Anotace:

Přednášky:Vývoj terminologie, urbanistické soubory-minulost, současnost, budoucnost? Příklady z V.Britanie- Generace New Towns, Srovnání vývoje tvorby urbanistických souborů ve V.Britanii, Francii a v U.S.A.- ve městech východ. a západ. pobřeží, ve vnitrozemí Chicago. Srovnávání různýchkoncepcí tvorby na příkladech v Praze a ve světě.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem výuky je prohloubit znalosti o prostorovém uspořádání, provozních vztazích a významu parteru v urbanistických souborech a areálech. Přednášky se týkají vývoje urbanistických souborů ve světě a u nás se zdůrazněním aktuelní problematiky. V semináří si student prakticky ověřuje způsoby řešení vybraných souborů. Součastí výuky je odborná exkurze.

Studijní materiály:

Jan Krásný: Statě z kompozice obytných souborů, J.Hrůza:Teorie města, Pavel Halík,Petr Kratochvíl, Otakar Nový: Architektura a město, Gordon Cullen: The Concise Townscape, Jan Gehl: Život mezi budovami, Norberg-Schulz,Christian:Genius Loci,Kevin Lynch: Obraz města, Pavel Hnilička: Sídelní kaše.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T9:155
Zdráhalová J.
10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:602
Zdráhalová J.
14:15–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:647
Zdráhalová J.
17:45–19:15
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:647
Zdráhalová J.
14:15–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Seminární místnost
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5657506.html