Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Urbanist.kompozice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
519DTU3 KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav urbanismu
Anotace:

Metodiky a techniky analýz z hledisek urbanistické komozice, vývoj urbanistické formy obytných souborů, vybrané otázky kompozice měst a aktuální problémy kompozice Prahy.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Obezámení studenta s metodikami a technikami kompoziční analýzy a vybranými otázkami urbanistické kompozice.

Studijní materiály:

Hrůza J.:Urbanismus světových velkoměst - Praha, Sborníky konferece Město, venkovský prostor a krajina 2000-2004, K.Lynch: Managing the Sense of a Region

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24708605.html