Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

PVP nav.komb.PL 19/20

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17W2AM Aplikace marketingových nástrojů v dopravě česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
17W2FM Financování městské hromadné dopravy
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
15W2HS Historie silniční dopravy česky KZ 3 8B Předmět je vypsán
14W2KI Kapitálové investování v dopravě a telekomunikacích česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
21W2LS Letové provozní služby česky KZ 3 8B Předmět je vypsán
15W2MS Manažerská sociologie
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
21W2MS Modelování a simulace v letecké dopravě česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
15W2OZ Ochrana zdraví v dopravě a EU česky KZ 3 8B Předmět je vypsán
15W2PT Potraviny v dopravě česky KZ 3 8B Předmět je vypsán
21W2PL Provozní aspekty letišť česky KZ 3 8B Předmět je vypsán
21W2PP Právo a provoz v letecké dopravě
Marie Hauerová, Jakub Kraus 
česky KZ 3 8B Předmět je vypsán
17W2PS Případové studie v dopravě
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
15W2SR Stylistika a rétorika
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
17W2SK Systémy městské a regionální kolejové dopravy česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
15W2TS Technik v současné společnosti česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
21W2TL Trendy vývoje letadel
 
česky KZ 3 8 Předmět není vypsán
21W2VA Vybrané statě z aerodynamiky
 
česky KZ 3 8 Předmět není vypsán
17W2RZ Řízení dopravních procesů
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019727-W2-NKPL_19_20.html