Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Historie silniční dopravy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15W2HS KZ 3 8B česky
Přednášející:
Zuzana Čarská, Eva Rezlerová
Cvičící:
Zuzana Čarská, Eva Rezlerová
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Silnice a silniční doprava ve starověku, hlavní trasy středověkých stezek a novověkých cest. Rozvoj pozemní dopravy v novověku, bouřlivý rozvoj silniční dopravy v 1. polovině 20. století. Proměna konstrukce, stavebního a geometrického uspořádání cest a silnic během novověku až do polovině 20. století, vznik moderního silničního stavitelství. Rozvoj pozemního cestování v novověku. Vývoj dopravního značení. Historie řízení křižovatek, stavby mostů.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je obohacení nabídky humanitních předmětů o předmět z oblasti historie silnic, který umožní studentům lépe pochopit historické souvislosti pro jejich odborné znalosti z oblasti silničního stavitelství, dopravy a projektování silnic.

Studijní materiály:

Štemberk J.: Automobilista v zajetí reality, Praha, UK v Praze, nakladatelství Karolinum, 2008

Hlavačka M.: Cestování v éře dostavníku, Praha, nakladatelství Argo, 1996

Květ R.: Duše krajiny: Staré stezky v proměnách věků, Praha, Academia, 2003

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1169806.html