Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Financování městské hromadné dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17W2FM KZ 3 8 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Je možné provozovat MHD zdarma? Vyplatí se jezdit jako černý pasažér? Proč nyní platí za jízdu v MHD i ten, kdo ji vůbec nepoužívá? Proč neměla Praha metro už v 19. století? Jak se od rozpadu Rakouska-Uherska vyvíjela MHD v Praze, Vídni a Budapešti? Na tyto a další otázky předmět odpovídá. Zabývá se i též rozvojem MHD v menších městech a specifiky investičního a provozního financování jednotlivých druhů MHD. Srovnává historické modely financování MHD a zkoumá současné modely financování světových metropolí.

Požadavky:

Zájem o problematiku financování MHD, základní znalosti finančního managementu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Je možné provozovat MHD bez dotací? Předmět hledá odpověď na tuto otázku analýzou dopadu různých historických, současných i plánovaných metod financování MHD ve velkých aglomeracích i menších obcích v České republice, Evropě a ve světě.

Studijní materiály:

Fojtík P.: Historie městské hromadné dopravy v Praze, 2. vydání, 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., 370 s. ISBN: 80-239-5013-4

DUCHOŇ B.: Inženýrská ekonomika, 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 2007, 290 s. ISBN:

978-80-7179-763-0

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 3. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3127806.html