Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Řízení dopravních procesů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17W2RZ KZ 3 8B česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Teoretická východiska řízení technologických procesů dopravy a přepravy, projektování systémů řízení technologických procesů dopravy, metody řízení technologických procesů v dopravě, systémy na podporu rozhodování, řízení lidí a motivace.

Požadavky:

technologie dopravy a logistika, modelování systémů a procesů, řízení projektu, management technologických systémů dopravy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení studentů s řízením technologických procesů na základě vědeckých přístupů a jejich prostřednictvím k optimalizaci řízení.

Studijní materiály:

Svoboda, V., Pastor, O.: Základy řízení technologických procesů dopravy. ČVUT, 2005.

Široký, J. a kolektiv: Technologie dopravy. Institut Jana Pernera, 2013.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2368506.html