Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Doporučený průchod studijním plánem Softwarové technologie - nástup ke studiu 18/19, 19/20

Studijní plán: Navazující magisterská studijní specializace Softwarové technologie

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu specializace.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMIAS1 Analýza signálu I. Z,ZK 4 2+2 Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1+0 Z povinný předmět
F7PMIBLGC-S Biologie člověka ZK 2 2+0 Z povinný předmět
F7PMIBST Biostatistika Z,ZK 4 2+2 Z povinný předmět
F7PMILEG Legislativa a bezpečnost biomedicínského software a dat ZK 2 2+0 Z povinný předmět
F7PMIOOP Objektově orientované programování Z,ZK 3 1+2 Z povinný předmět
F7PMIPAZ Pokročilá algoritmizace Z,ZK 5 2+2 Z povinný předmět
F7PMIRPJ1 Ročníkový projekt I. KZ 8 0+2 Z povinný předmět
F7PMISKJ Skriptovací jazyky KZ 2 0+2 Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMIARVD Analýza a rozpoznávání vícerozměrných dat
 
Z,ZK 4 2+2 L povinný předmět
F7PMIAS2 Analýza signálu II.
 
Z,ZK 4 2+2 L povinný předmět
F7PMIBSB Biologické signály a biometrie
 
Z,ZK 2 1+1 L povinný předmět
F7PMIDWT Databáze a webové technologie
 
Z,ZK 4 2+2 L povinný předmět
F7PMIELD-S Elektronický zdravotní záznam a lékařská dokumentace
 
Z,ZK 2 1+1 L povinný předmět
F7PMIRPJ2 Ročníkový projekt II.
 
KZ 8 0+2 L povinný předmět
F7PMITBA-S Tvorba biomedicínských aplikací
 
Z,ZK 6 1+3 L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMIBD Big data
 
Z,ZK 4 2+2 Z povinný předmět
F7PMIDP1 Diplomová práce I.
 
KZ 8 0+2 Z povinný předmět
F7PMIIMA-S Image Analysis
 
Z,ZK 6 2+2 Z povinný předmět
F7PMINUR Návrh uživatelských rozhraní
 
Z,ZK 2 1+1 Z povinný předmět
F7PMISWI-S Softwarové inženýrství
 
Z,ZK 6 2+2 Z povinný předmět
F7PMIUMIT Umělá inteligence
 
Z,ZK 4 2+2 Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMIBMD-S Bezpečnost při práci s biomedicínskými daty
 
KZ 5 1+2 L povinný předmět
F7PMIDP2 Diplomová práce II.
 
Z 14 0+2 L povinný předmět
F7PMIPSMB-S Počítačové simulace, modelování a chemo/bioinformatika
 
Z,ZK 6 2+2 L povinný předmět
F7PMIRAST Robotika a asistivní technologie
 
Z,ZK 5 2+2 L povinný předmět
Platnost dat k 23. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod959934152005.html