Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Doporučený průchod studijním plánem Otevřená informatika - před rozřazením do oborů

Studijní plán: Otevřená informatika - před rozřazením do oborů

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B4B01DMA Diskrétní matematika Z,ZK 5 2+2 Z povinný předmět programu
B0B01LAG Lineární algebra Z,ZK 8 4+2 Z povinný předmět programu
B0B36PRP Procedurální programování (pro OI) Z,ZK 6 2+2c Z povinný předmět programu
B4B33RPH Řešení problémů a hry KZ 6 2p+3c Z povinný předmět programu
BEZZ Základní školení BOZP Z 0 2j+2j Z povinný předmět programu
2015_BOIVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B4B35APO Architektura počítačů Z,ZK 6 2+2L L povinný předmět programu
BEZB Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře Z 0 4j+8j Z,L povinný předmět programu
B0B01LGR Logika a grafy Z,ZK 5 3+2 Z,L povinný předmět programu
B0B01MA1 Matematická analýza 1 Z,ZK 7 4+2 Z,L povinný předmět programu
B4B38PSI Počítačové sítě Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět programu
B0B36PJV Programování v JAVA Z,ZK 6 2+3c L povinný předmět programu
2015_BOIVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 21. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod751713603205.html