Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Algoritmy informační bezpečnosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-AIB Z,ZK 5 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informační bezpečnosti
Anotace:

Studenti se seznámí s algoritmy bezpečného generování klíčů a kryptografickým zpracováním chybových (nejen biometrických) dat. Dále se studenti seznámí s matematickými principy kryptografických protokolů (identifikačních, autentizačních a podpisových schémat). Osvojí si algoritmické metody pro tvorbu kryptoměn s cílem analyzovat jejich bezpečnost a efektivitu. Získají znalosti o metodách detekce malware a použití strojového učení v detekčních algoritmech. Taktéž se seznámí s metodami vytváření steganografických záznamů, s metodami pro jejich vyhledávání a s útoky na ně.

Požadavky:

Dobré znalosti z lineární algebry (BI-LIN), teorie pravděpodobnosti (BI-PST) a informační bezpečnosti (BI-BEZ).

Osnova přednášek:

1. Algoritmy generování klíčů.

2. Kryptografické metody zpracování chybových dat (biometrická data).

3. Kryptografické protokoly: elektronická podpisová a identifikační schémata.

4. Kryptografické protokoly: management klíčů, sdílení tajemství.

5. Kryptografické protokoly: důkazy s nulovou znalostí.

6. Kryptoměny: digitální peníze, anonymní transakce.

7. Kryptoměny: algoritmy založené na Proof of Work (Bitcoin).

8. Kryptoměny: algoritmy založené na acyklických orientovaných grafech (Avalanche, Phantom).

9. Malware: základní typy malware a principy analýzy.

10. Malware: detekční postupy založené na strojovém učení.

11. Malware: algoritmy pro klastrování do rodin.

12. Steganografie: metody vkládání záznamů.

13. Steganografie: útoky na steganografické systémy.

Osnova cvičení:

1. Kryptografické protokoly

2. Kryptografické protokoly

3. Kryptoměny

4. Malware

5. Malware

6. Steganografie

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Monnappa, K. A. : Learning Malware Analysis: Explore the concepts, tools, and techniques to analyze and investigate Windows malware. Packt Publishing, 2018. ISBN 978-1788392501.

2. Masud, M. - Thuraisingham, B. - Khan, L. : Data mining tools for malware detection. Auerbach Publications, 2011. ISBN 978-1439854549.

3. Clark, C. : Bitcoin Internals - A Technical Guide to Bitcoin. Amazon Digital Services, 2013.

4. Fridrich, J. : Steganography in digital media: principles, algorithms, and applications. Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0521190190.

5. Mao, W. : Modern cryptography: theory and practice. Pearson Education India, 2003. ISBN 978-0132887410.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6055606.html