Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Mgr. program, pro fázi studia bez specializace, 2020

Studijní program: Informatika 2018 Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Mgr. program, pro fázi studia bez specializace, 2020
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
NI-PP.20 Povinné předměty magisterského programu Informatika, verze 2020 V této skupině musíte získat 63 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
63
Minimální počet kreditů 63
Povinné předměty specializace
NI-PRO-NPVS.20 Profilující předměty specializace Návrh a programování vestavných systémů, verze 2020
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty oboru/specializace
NI-PRO-TI.20 Profilují předměty magisterské specializace Teoretická informatika, verze pro ročník 2020
0
NI-PRO-MI.20 Profilující předměty magisterské specializace Manažerská informatika, verze 2020
0
NI-PRO-PSS.20 Profilující předměty magisterské specializace Počítačové systémy a sítě, verze 2020
0
NI-PRO-SI.20 Profilující předměty magisterské specializace Softwarové inženýrství, verze 2020
0
NI-PRO-SP.20 Profilující předměty magisterské specializace Systémové programování, verze 2020
0
NI-PRO-WI.20 Profilující předměty magisterské specializace Webové inženýrství, verze 2020
0
NI-PRO-ZI.20 Profilující předměty magisterské specializace Znalostní inženýrství, verze 2020
0
NI-PRO.20 Vyberte si profilující předměty některé specializace, verze 2020 V této skupině musíte získat 35 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
35
NI-PRO-PB.20 Profilující předměty magisterské specializace Počítačová bezpečnost, verze 2020
0
Minimální počet kreditů 35
Volitelné předměty
NI-V.20 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2020
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 98
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 22
Celkový počet kreditů 120

Tato verze studijního plánu je určena pro ročníky, které byly přijaty ke studiu od akademického roku 2020/2021 do prezenční formy studia magisterského programu.

Profilující předměty magisterské specializace Manažerská informatika, verze 2020 [NI-PRO-MI.20]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Profilující předměty magisterské specializace Počítačová bezpečnost, verze 2020 [NI-PRO-PB.20]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Profilující předměty magisterské specializace Počítačové systémy a sítě, verze 2020 [NI-PRO-PSS.20]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Profilující předměty magisterské specializace Softwarové inženýrství, verze 2020 [NI-PRO-SI.20]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Profilující předměty magisterské specializace Systémové programování, verze 2020 [NI-PRO-SP.20]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Profilují předměty magisterské specializace Teoretická informatika, verze pro ročník 2020 [NI-PRO-TI.20]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Profilující předměty magisterské specializace Webové inženýrství, verze 2020 [NI-PRO-WI.20]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Profilující předměty magisterské specializace Znalostní inženýrství, verze 2020 [NI-PRO-ZI.20]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Vyberte si profilující předměty některé specializace, verze 2020 [NI-PRO.20]

Vyberte si profilující předměty některé specializace svého studijního plánu

Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2020 [NI-V.20]

Předměty této skupiny, které student absolvoval v bakalářském studiu na ČVUT, nelze znovu absolvovat v magisterském studiu.

Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30020487.html