Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Magisterský program Informatika, plán pro studenty bez specializace, verze 2020

Studijní program: Informatika 2018 (magisterská) Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Magisterský program Informatika, plán pro studenty bez specializace, verze 2020
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
NI-PP.2020 Povinné předměty magisterského programu Informatika, verze 2020 V této skupině musíte získat 63 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
63
Minimální počet kreditů 63
Povinné předměty specializace
NI-PRO-NPVS.2020 Profilující předměty specializace Návrh a programování vestavných systémů, verze 2020
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné oborové předměty
NI-PRO-TI.2020 Profilují předměty magisterské specializace Teoretická informatika, verze pro ročník 2020
0
NI-PRO-MI.2020 Profilující předměty magisterské specializace Manažerská informatika, verze 2020
0
NI-PRO-PSS.2020 Profilující předměty magisterské specializace Počítačové systémy a sítě, verze 2020
0
NI-PRO-SI.2020 Profilující předměty magisterské specializace Softwarové inženýrství, verze 2020
0
NI-PRO-SP.2020 Profilující předměty magisterské specializace Systémové programování, verze 2020
0
NI-PRO-WI.2020 Profilující předměty magisterské specializace Webové inženýrství, verze 2020
0
NI-PRO-ZI.2020 Profilující předměty magisterské specializace Znalostní inženýrství, verze 2020
0
NI-PRO.2020 Vyberte si profilující předměty některé specializace, verze 2020 V této skupině musíte získat 35 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
35
NI-PRO-PB.2020 Profilující předměty magisterské specializace Počítačová bezpečnost, verze 2020
0
Minimální počet kreditů 35
Volitelné předměty
NI-V.2020 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2020
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 98
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 22
Celkový počet kreditů 120
Profilující předměty magisterské specializace Manažerská informatika, verze 2020 [NI-PRO-MI.2020]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Profilující předměty magisterské specializace Počítačová bezpečnost, verze 2020 [NI-PRO-PB.2020]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Profilující předměty magisterské specializace Počítačové systémy a sítě, verze 2020 [NI-PRO-PSS.2020]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Profilující předměty magisterské specializace Softwarové inženýrství, verze 2020 [NI-PRO-SI.2020]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Profilující předměty magisterské specializace Systémové programování, verze 2020 [NI-PRO-SP.2020]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Profilují předměty magisterské specializace Teoretická informatika, verze pro ročník 2020 [NI-PRO-TI.2020]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Profilující předměty magisterské specializace Webové inženýrství, verze 2020 [NI-PRO-WI.2020]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Profilující předměty magisterské specializace Znalostní inženýrství, verze 2020 [NI-PRO-ZI.2020]

Pro stud. plán studentů, kteří si ještě nezvolili specializaci.

Vyberte si profilující předměty některé specializace, verze 2020 [NI-PRO.2020]

Vyberte si profilující předměty některé specializace svého studijního plánu

Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2020 [NI-V.2020]

Předměty této skupiny, které student absolvoval v bakalářském studiu na ČVUT, nelze znovu absolvovat v magisterském studiu.

Platnost dat k 31. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30020487.html