Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Studijní plán Mgr. specializace Webové inženýrství, 2020

Studijní specializace: Webové inženýrství katedra softwarového inženýrství
Studijní program: Informatika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Mgr. specializace Webové inženýrství, 2020
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
NI-PP.20 Povinné předměty magisterského programu Informatika, verze 2020 V této skupině musíte získat 63 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
63
Minimální počet kreditů 63
Povinné předměty specializace
NI-PS-WI.20 Povinné předměty magisterské specializace Webové inženýrství, verze 2020 V této skupině musíte získat 35 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
35
Minimální počet kreditů 35
Volitelné předměty
NI-V.21 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021
0
NI-WI-VS.20 Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mag. spec. Webové inženýrství
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 98
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 22
Celkový počet kreditů 120

Tato verze studijního plánu je určena pro ročníky, které byly přijaty ke studiu od akademického roku 2020/2021 do prezenční formy studia magisterského programu. . Garant: doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D., email: tomas.vitvar@fit.cvut.cz

Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2021 [NI-V.21]

Vedle zde uvedených předmětů si jako volitelný můžete zapsat kterýkoliv předmět, který se nabízí v rámci vašeho studijního programu a formy studia, který jste si nezapsal(a) jako povinný předmět programu/oboru/zaměření nebo povinně volitelný předmět. Předměty této skupiny, které student absolvoval v bakalářském studiu na ČVUT, nelze znovu absolvovat v magisterském studiu.

Volitelné odborné předměty původem z jiných specializací pro mag. spec. Webové inženýrství [NI-WI-VS.20]

Všechny povinné předměty specializací s výjimkou této specializace

Platnost dat k 23. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30020347.html