Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán Návrh a programování vestavných systémů, verze 2020

Studijní specializace: Návrh a programování vestavných systémů
Studijní program: Informatika 2018 (magisterská) Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Specializace Návrh a programování vestavných systémů, verze 2020
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
NI-PP.2020 Povinné předměty magisterského programu Informatika, verze 2020 V této skupině musíte získat 63 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
63
Minimální počet kreditů 63
Povinné předměty specializace
NI-PS-NPVS.2020 Povinné předměty magisterské specializace Návrh a programování vestavných systémů, verze 2020 V této skupině musíte získat 35 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
35
Minimální počet kreditů 35
Povinně volitelné oborové předměty
NI-NPVS-VS.2020 Volitelné předměty z jiných specializací pro Návrh a programování vestavných systémů
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
NI-V.2020 Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2020
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 98
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 22
Celkový počet kreditů 120
Volitelné předměty z jiných specializací pro Návrh a programování vestavných systémů [NI-NPVS-VS.2020]

Všechny povinné předměty specializací s výjimkou této specializace

Čistě volitelné magisterské předměty, verze 2020 [NI-V.2020]

Předměty této skupiny, které student absolvoval v bakalářském studiu na ČVUT, nelze znovu absolvovat v magisterském studiu.

Platnost dat k 23. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30020148.html