Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

katedra informační bezpečnosti

Zajišťované studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
MIE-KRY.16 Advanced Cryptology anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
NI-AIB Algoritmy informační bezpečnosti
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
PI-ANM Aplikovaná numerická matematika ZK 4 3C ZK 4 3C Předmět je vypsán
BI-BEZ Bezpečnost česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BIK-BEZ Bezpečnost česky Z,ZK 6 13KP+4KC Předmět je vypsán
BIK-BEK Bezpečný kód česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
BI-BEK Bezpečný kód česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
MIE-KYB.1 Cybernality
 
anglicky ZK 3 2P Předmět není vypsán
MIE-KYB.16 Cybernality
 
anglicky ZK 5 2P Předmět není vypsán
BI-EHA Etické hackování anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
MIE-HWB.16 Hardware Security česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-HWB Hardware Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIK-HWB Hardwarová bezpečnost česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
NI-HWB Hardwarová bezpečnost
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
MI-HWB.16 Hardwarová bezpečnost česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-HWB Hardwarová bezpečnost česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
MIE-IBE Information Security anglicky ZK 2 2P Předmět je vypsán
MI-IBE Informační bezpečnost česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
NI-IBE Informační bezpečnost česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
PI-KIK Kvantová informace a kryptografie ZK 4 3C Předmět je vypsán
MI-KYB.16 Kybernalita
 
česky ZK 5 2P Předmět není vypsán
MI-KYB.1 Kybernalita
 
česky ZK 3 2P Předmět není vypsán
NI-KYB Kybernalita
 
česky ZK 5 2P Předmět není vypsán
MI-MKY.16 Matematika pro kryptologii česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
MI-MKY Matematika pro kryptologii
 
česky Z,ZK 4 3P+1C Předmět není vypsán
NI-MKY Matematika pro kryptologii
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
MIE-MKY.16 Mathematics for Cryptology anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
MIE-SIB.16 Network Security anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NI-KRY Pokročilá kryptologie
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
MI-KRY.16 Pokročilá kryptologie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
MI-KRY Pokročilá kryptologie
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
MIE-REV.16 Reverse Engineering anglicky Z,ZK 5 1P+2C Předmět je vypsán
NI-REV Reverzní inženýrství
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
MI-REV.16 Reverzní inženýrství česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět je vypsán
BIE-BEK Secure Code anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-BEZ Security anglicky Z,ZK 6 2P+1R+1C Předmět je vypsán
MIE-SYB.16 System Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-SSB System and Network Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIK-SSB Systémová a síťová bezpečnost česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
BI-SSB Systémová a síťová bezpečnost česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
MI-SYB.16 Systémová bezpečnost česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
NI-SBF Systémová bezpečnost a forenzní analýza
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-SIB.16 Síťová bezpečnost česky Z,ZK 5 2P+1C Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NI-SIB Síťová bezpečnost
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
PI-ESC Vestavná bezpečnost ZK 4 3C Předmět je vypsán
Platnost dat k 5. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra18106.html