Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Systémová bezpečnost a forenzní analýza

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-SBF Z,ZK 5 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informační bezpečnosti
Anotace:

Studenti se seznámí s aspekty systémové bezpečnosti (principy zabezpečení koncových stanic, principy bezpečnostních politik, bezpečnostní modely, autentizační koncepty). Dále se studenti seznámí s forenzní analýzou jako nástrojem pro vyšetřovaní bezpečnostních incidentů (techniky využívané škodlivým softwarem/útočníky a techniky forenzní analýzy a význam artefaktů operačního systému/operační paměti či souborového systému pro analýzu útoků a jejich detekci).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Bezpečnost v informačních systémech, bezpečnostní politiky.

2. Bezpečnostní modely a modelování.

3. Autentizace: Management šifrovacích klíčů a certifikátů, bezpečná lokální a vzdálená autentizace.

4. Autentizace: Autentizační protokoly, Kerberos.

5. Bezpečnost distribuovaných služeb v cloudu.

6. Forenzní analýza: Úvod.

7. Forenzní analýza: Forenzní zobrazování.

8. Forenzní analýza: Analýza souborových systémů, Data Carving.

9. Forenzní analýza: Volatilní paměť.

10. Forenzní analýza: Informace a reziduální data, aktivity OS, aplikací a uživatelů.

11. Bezpečnost koncových stanic.

12. Kybernetické útoky, metody a klasifikace.

13. Bezpečnost distribuovaných služeb - Internet věcí (IoT)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Předmět je ekvivalentní s MI-SYB.16

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6055506.html