Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Databázové systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14DATS KZ 2 1P+1C česky
Přednášející:
Jana Kaliková (gar.), Jan Krčál, Martin Šrotýř
Cvičící:
Jana Kaliková (gar.), Jan Krčál, Martin Šrotýř
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Základní pojmy databázových systémů, tvorba konceptuálního modelu, relační model dat, principy normálních forem, modelování vztahů, návrh relační databáze, zajištění bezpečnosti a integrity dat, dotazy do databáze - relační algebra, jazyk SQL, architektury klient / server, vícevrstvé architektury, distribuované databázové systémy. Přístup k datům přes WWW.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základy teorie relačních databázových systémů, praktické dovednosti s použitím databázových technologií na úrovni potřebné pro návrh databáze a tvorbu dotazů do databáze, základy činnosti administrátora databáze, architektury databázových systémů, trendy v rozvoji databázových technologií.

Studijní materiály:

Jeřábek M., Kaliková J., Kalika M., Krčál J., Krčálová L.: Databázové systémy pro dopravní aplikace, vydavatelství ČVUT, 2010

Riordan M. Rebecca:Vytváříme relační databázové aplikace, Computer Press, 2000

Hernandes Michael J.: Návrh databází, Praha, Grada 2006

Groff James R., Winberg Paul N.: SQL - Kompletní průvodce, Brno, Computer Press 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5273206.html