Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán bak.prez.od 20/21 (pro B3710)

Studijní obor: Technika a technologie v dopravě a spojích - společná část studia
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích 3 Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BP 20/21 1.sem.bak.prez. od 20/21 (pro B3710) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
30
2.S.BP 20/21 2.sem.bak.prez. od 20/21 (pro B3710) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
Minimální počet kreditů 60
Počet předepsaných kreditů celkem 60
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 30
Celkový počet kreditů 90
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30021028.html