Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán ITS bak.prez.20/21

Studijní obor: Inteligentní dopravní systémy
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích 3 Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BP 19/20 1.sem.bak.prez. od 19/20 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
30
2.S.BP 17/18 2.sem.bak.prez. od 17/18 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
3.S.BP 20/21 3.sem.bak.prez. od 20/21 (pro B3710) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
4.S.BITS 17/18 4.sem.ITS bak.prez.(od)17/18 V této skupině musíte získat 22 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
22
4.S.BITS VÝBĚR 17/18 4.sem bak. ITS výběr předmětu (od)17/18 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 116
Semestrální projekt
XB 4,5,6 13/14 Projekty bak. 4.5.6.sem. (od)13/14 - pro B3710 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
Y1-BITS 20/21 PVP bak.prez. ITS 20/21 V této skupině musíte získat 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
10
Minimální počet kreditů 10
Počet předepsaných kreditů celkem 132
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 48
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30021551.html