Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Studijní plán LED bak.prez.20/21 angličtina

Studijní obor: Letecká doprava
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BP 20/21 1.sem.bak.prez. od 20/21 (pro B3710) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Počet předepsaných kreditů celkem 30
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 150
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 22. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30021127.html