Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Studijní plán LOG bak.prez.17/18 - v 1.sem. si NEZAPSALI 14DB

Studijní obor: Logistika a řízení dopravních procesů
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Semestrální projekt
XB 4,5,6 13/14 Projekty bak. 4.5.6.sem. 13/14 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinné předměty
1.S.BP 15/16 1.sem.bak.prez. od 15/16 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
28
1.S.BP VÝBĚR 15/16 1.sem.bak. prez výběr předmětu od 15/16 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
2.S.BP 15/16 2.sem.bak.prez. 15/16 V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
28
2.S.BP VÝBĚR 15/16 2.sem.bak. prez výběr předmětu od 15/16 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
3.S.BP 17/18 3.sem.bak.prez. 17/18 (bez Fyziky; v 1.sem. se NEzapsali 14DB) V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
Minimální počet kreditů 90
Povinné předměty programu
4.S.BLOG 16/17 4.sem.LOG bak.prez.16/17 V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
26
5.S.BLOG 17/18 5.sem.LOG bak.prez.17/18 V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
23
6.S.BLOG 17/18 6.sem.LOG bak.prez.17/18 V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
23
Minimální počet kreditů 72
Povinně volitelné předměty
Y1-BLOG 17/18 PVP bak.prez.LOG 17/18 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
JZ-B-3,4 16/17 Jazyk bak. 5., 6.sem. od 16/17 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018126.html