Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Czech Language for Beginners I.

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
2046119 Z 2 0P+2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Languages
Synopsis:

Basic vocabulary of everyday life in a spoken and written form. Understanding and use of basic expressions of general scientific terminology (professional language)

Requirements:

Mastering prescribed material, 2 tests

Syllabus of lectures:

Gramatika: vyjádření souhlasu a nesouhlasu, otázka, základní skloňování substantiv a zájmen, adjektiv, příslovce, časování - nepravidelná slovesa, infinitiv, modální slovesa

Konverzační okruhy: seznámení, rodina, všední den, cestování

Odborná čeština: materiály, nástroje.

Syllabus of tutorials:

Grammar: expressing agreement and disagreement, question, basic declination of nouns, pronouns and adjectives, adverbs, conjugation, irregular verbs, infinitive, modal verbs

Conversation: meeting each other, family, day routine, travelling

Technical Czech: materials, tools

Study Objective:

Basic vocabulary of everyday life in a spoken and written form. Understanding and use of basic expressions of general scientific terminology (professional language)

Study materials:

Čechová, Remediosová: Chcete mluvit česky? Do You Want To Speak Czech?

lesson 1- 4

internal materiáls of the Departmentof Languages

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet10544702.html